تبلیغات
HOTELDOWNLOAD دانلود نرم افزار - Revo Uninstaller Pro 2.5.1

HOTELDOWNLOAD دانلود نرم افزار

Revo Uninstaller Pro 2.5.1

سه شنبه 5 بهمن 1389

حتما شما هم برای استفاده مفیدتر از رایانه اقدام به نصب نرم افزارهای گوناگون می کنید. شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در صورتی که بخواهید نرم افزاری را از قسمت Add or Remove Programs حذف کنید، امکان حذف آن وجود نداشته باشد و یا بطور کامل حذف نشود. برای رفع این مشکل و حذف کامل نرم افزارهای نصب شده در سیستم، نرم افزارهای زیادی وجود دارند. یکی از این نرم افزارها که حجم کمی نیز دارد Revo Uninstaller نام دارد. این نرم افزار قادر است تمامی برنامه ها و مولفه های نصب شده روی سیستم را برای تمامی کاربران نمایش دهد. این نمایش که به چند حالت مختلف است اطلاعات مختلفی را به شما نشان می دهد. همچنین مقداری از این اطلاعات به کمک یک منوی باز شدنی قابل دسترسی است. یکی دیگر از قابلیت های برنامه، حالت شکارچی است. این حالت با انعطاف پذیری زیاد، امکانات قطع، حذف و غیرفعالسازی از حالت خوداجرا را تنها با یک کلیک برای شما فراهم می کند. فقط دقت داشته باشید که ممکن است با حذف فایل های برجای مانده، برنامه های دیگری که در رایانه تان نصب کرده اید دچار مشکل شوند. پس با صلاحدید خودتان فایلهای منتخب را پاک نمائید. یکی از ویژگی های مفید این نرم افزار، حذف سریع نرم افزار های مختلف است. با مدیریت قسمت خود اجرایی ها، نه تنها می توانید برنامه های خود اجرا در هنگام شروع ویندوز را فعال یا غیر فعال کنید بلکه همچنین می توانید اطلاعات مختلفی در مورد اجزای گوناگون برنامه مانند ناشر، مسیر اجرا، جایی که ذخیره شده است، وضعیت برنامه که در حال اجراست یا نه و همچنین توضیح مختصری در مورد آن را ببینید. در واقع با این برنامه می توانید بر استارت آپ ویندوزتان هم نظارت کنید. از دیگر قابلیت های این برنامه بهینه سازی رجیستری می باشد که سبب افزایش سرعت فعالیت های سیستم خواهد شد. از دیگر امکانات این برنامه امکان حذف تمامی ردپاها در مرورگرهاست که با این امکان می توانید فایل های موقتی اینترنت که شامل تصاویر دیده شده، ویدئوهای نمایش داده شده و تمام صفحات بازدید شده است را حذف کنید.

قابلیت های کلیدی نرم افزار Revo Uninstaller :
- حذف کامل نرم افزارهای نصب شده
- امکان حذف نرم افزارهای غیر فعال
- با قابلیت بهینه سازی رجیستری ویندوز
- حذف کامل تمامی ردپاها در مرورگر
- پاک کردن تاریخچه ی جستجوی فایل در ویندوز
- حذف فایل ها و پوشه های بر جای مانده به سطل بازیافت
- پاک کردن تاریخچه آخرین کلید رجیستری که باز کرده اید
- امکان حذف فایل های موقت ویندوز
- امکان مدیریت کامل استارت آپ ویندوز
- قابلیت حذف آدرس های اینترنتی از مرورگر
- امکان حذف تاریخچه پرونده ها در MS Access
- حجم کم و استفاده ی کاملا رایگان از برنامه
- قابل اجرا در نسخه های مختلف ویندوز
- و ...

downlaod

mirror

mirror

mirror

size 9.5 mb

Crack by hotedownload

Revo Uninstaller Pro helps you to uninstall software and remove unwanted programs installed on your computer easily! Even if you have problems uninstalling and cannot uninstall them from "Windows Add or Remove Programs" control panel applet.

Revo Uninstaller is a much faster and more powerful alternative to "Windows Add or Remove Programs" applet! It has very powerful features to uninstall and remove programs.

With its advanced and fast algorithms, Revo Uninstaller analyzes an application's data before uninstall and scans for remnants after the uninstall of a program. After the program's regular uninstaller runs, you can remove additional unnecessary files, folders and registry keys that are usually left over on your computer.

Revo Uninstaller Pro offers you some simple, easy to use, but effective and powerful methods for uninstalling software like tracing the program during its installation.

To remove a program completely and without leaving a trace you can monitor all system changes made during its installation, and then use that information to uninstall it with one click only – simple and easy!

Main features of Revo Uninstaller

Uninstaller
The Uninstaller tool lists the installed programs and components for all and current user. With a choice of views, as well as a context menu, information on program components is available: program properties, their registry entries and links to manufacturer's web site, for a start. The "Search" option finds installed applications just by typing the first few letters of their name. Revo Uninstaller scans before and after an uninstallation to find all files, folders and registry keys left behind by the program's uninstaller. The primary feature of Revo Uninstaller is Hunter Mode.

Forced Uninstall
Revo Uninstaller Pro has a very powerful feature called Forced Uninstall. This feature allows you to remove leftovers of programs that are already uninstalled, incomplete installations and uninstall remnants of programs! It does not matter if the program, you want to remove, is not listed in Revo Uninstaller Pro or in Windows Add/Remove Programs Control Panel applet. Forced Uninstall gives power to the user but still keeps the safety and the accuracy of the results.

Real-Time Installation Monitor
Revo Uninstaller Pro has a feature that allows monitoring of installation of a program and detects system changes during that installation. The process is done in real time – simultaneously!
This feature is very powerful because by monitoring system changes during the installation, we eliminate all the scanning algorithms when we need to uninstall that program and nevertheless we can still use these algorithms but in another feature called Forced Uninstall.

Multi-Level Backup System
Revo Uninstaller Pro creates backups of removed registry keys, values, files and folders. Backup Manager is the main part of that system. It helps you to manage backup information stored by Revo Uninstaller Pro after deletion registry entries, files and folders.

The other levels of the backup system are
- Creating system restore point before each uninstall
- Full Registry backup before each uninstall
- Full Registry backup once each day Revo Uninstaller Pro is started

Hunter Mode
This is a special, innovative feature of Revo uninstaller which indeed has two sub modes – Hunter mode and Drag and drop mode. These modes are giving you a flexibility to uninstall applications with one click (stop or delete) by simply dragging and dropping program icons to the Hunter icon or selecting their icon with the mouse cursor, whether it's on the desktop, quick launch toolbar, in the system tray or the program's window is open.

Junk Files Cleaner
Junk Files Cleaner allows you to find and remove various types of junk and unnecessary files from your computer. Junk files are created by many of the Windows applications. Normally, such files are deleted by the application that created them as soon as they do not need them, but they may remain permanently on your hard drive if there is an unexpected termination of the parent application, a system crash, etc. Cleaning junk temporary files will free a lot of hard disk space.

Windows Tools
There are a lot of handy and useful tools and components bundled with every Windows operating system. Unfortunately, some have complex command line options and others are just plain difficult to access. The Revo Uninstaller feature Windows Tools gives fast, one-click access to more than ten Windows utilities used in daily PC management. Available tools are: System Restore, Network Diagnostics, Network Information, Security Center, System Properties, System Information, TCP/IP Netstat Command, On-Screen Keyboard, Disk Defragmenter, Services, Shared Folders, Group Policy.

Autorun Manager
Auto Run Manager allows you to manage programs which load automatically at Windows startup.With this tool you can not only enable or disable applications from auto starting at Windows startup, but you can also get more detailed information about them, e.g. the program’s publisher, description, launch path (where it is saved on your computer), status of the application (if it’s running or not) and more. Stopping programs from automatically starting will increase the speed of loading your Windows.

Browsers Cleaner
Your browser records detailed record of every web site you’ve ever visited. It’s easily accessible from your browser window and by simply pressing a button, anyone can see where you’ve been browsing on the web! Revo Uninstaller erases web site history of web browsers including Firefox, Internet Explorer, Netscape and Opera. With Browsers Cleaner you can also delete temporary internet files which include all the images you’ve viewed, all the online videos you’ve watched and all the web pages you’ve visited. Deleting temporary internet files will free up a lot of valuable hard disk space on your computer.

MS Office Cleaner
MS Office Cleaner allows you to remove history of most recently used files in MS Word, Excel, Access, PowerPoint and Front Page. If you do not want somebody else to see your last opened or edited spreadsheets, documents or other files created using MS Office just select those you do not want and click Clear.Your most recently used files will no more be listed.

Windows Cleaner
Microsoft Windows keeps tracks of many things that you do with your computer like file search history when you search for file and folders; recently opened document history; open/save history used in standard open/save dialogs from different applications installed on your computer; start menu clicks history; last opened registry key history and more.

Evidence Remover
Deleting your files and folders does not mean that they are gone forever. When you empty Windows Recycle Bin your files and folders are just marked as deleted but they are not erased physically. There is a chance to recover deleted data from 10 years or older PC and this data may be very important and confidential. With any recovery tool or un-delete program you can easily get back your important documents and other files that you have deleted. And here comes Evidence Remove tool of Revo Uninstaller.

Unrecoverable Delete
If you want securely delete file or folder and want to be sure that no body with any tool could recover these files or folders use Unrecoverable Delete. Deleting files and emptying Windows Recycle Bin does not mean that these files are gone forever. They are still on your Hard Disk Drive or other storage but marked as deleted. Any body with a tool available free or commercial could recover deleted data very easily. Unrecoverable Delete tool of Revo Uninstaller tool makes it impossible to recover your deleted data - even with the most advanced and expensive tools on the market.

What are the benefits of using Revo Uninstaller Pro?

Real-Time installation monitor is the most advanced and innovative technology used today! This technology is unique among the rest of the uninstallers. That is why it offers the easiest and the fastest way to monitor installations, so when the program is no longer needed the system changes made by the installation of the monitored program could be fully reverted as the program has never been installed before! It is so easy to use that requires only 3 mouse clicks to accomplish the whole process!

Revo Uninstaller Pro scans for leftovers with even more advanced algorithms that are so precise, fast and very effective in search for leftovers of Windows Services, Drivers, File associations, Shell Extensions, COM components, Windows Installer components, program settings and more!

Forced Uninstall is very useful and powerful program removal feature that is available in Revo Uninstaller Pro! Even when a program is uninstalled with Revo Uninstaller it could leave some leftovers because of the selected uninstall mode or because there is not enough reliable info about the uninstalled program. The user could tell where the leftover files or folders are, and according to that info Revo Uninstaller Pro could scan Windows Registry and the file system for even more related leftovers. Forced Uninstall gives a lot of power to the user but still keeps the safety of the system! It is very useful when the installation is corrupted and cannot continue further. Forced Uninstall is the best solution when you have to remove partially installed programs, partially uninstalled programs, and programs not listed as installed at all.

Multi-Level backup system – guarantees that with Revo Uninstaller Pro you can safely uninstall and remove remnants of programs. Revo Uninstaller Pro creates backups of removed registry keys, values, files and folders. Before each uninstall of a program it creates a System Restore Point. For maximum protection and safety It also makes full registry backup that could be used even when Windows cannot start at all! You can use that registry backup even when some other program, virus or something else has damaged the whole system.

Print and Export of the installed programs – Revo Uninstaller Pro let you to print and/or export all details of your installed programs in few handy file formats. So later if you need to reinstall your software configuration it will be much easier to find and install the right programs that you like and use all the time.

Home Page www.revouninstaller.com[ Comments()|| MASOUD , ] [Read More]