تبلیغات
HOTELDOWNLOAD دانلود نرم افزار - Pointstone System Cleaner v5.9.2.330

HOTELDOWNLOAD دانلود نرم افزار

Pointstone System Cleaner v5.9.2.330

جمعه 1 بهمن 1389

کامپیوتر خود را از فایلها و محتویات زاید و اضافی که سرعت عمل کامپیوترتان را پایین می آورند پاک کنید!
با استفاده از برنامه ی System Cleaner میتوان از تعداد زیادی مشکلات که در آینده ممکن است برای کامپیوتر رخ دهد جلوگیری کرد. مشکلاتی از قبیل فایلهای رجیستری تخریب شده، فایلهای شکسته و به درد نخور، کرش کردن سیستم، و غیره…
میتوانید تنها با چند دقیقه استفاده از این برنامه، کامپیوتر خود را برای مدتها تضمین کنید. شخصاً این برنامه را با Tune Up مقایسه کردم. با برنامه ی Tune Up بیش از 1800 خطا در کامپیوترم یافتم و با این برنامه حدود 2100 خطا. و این خود دقت این برنامه را بخوبی نشان میده

از دیگر ویژگیهای این برنامه:
- پاک کردن فایلهای خراب، شرتکاتهای زاید، رجیستری های مرده
- پاک کردن فایلهای بدرد نخور، فایلهای Internet cache
- دیفراگمنت کردن رجیستری (تعمیر خطاهای فیزیکی موجود در دیتابیس کامپیوتر)
- پاک کردن فایلهای اضافی مشکل ساز و جا گیر
- پاک کردن رد پای کاربر در هنگام استفاده از اینترنت (برای حفظ امنیت کاربر)
- کنترل آخرین تغییرات ایجاد شده در کامپیوتر
- تحلیل هارد دیسک کامپیوتر و چگونگی وضعیت آن
- دارا بودن مدیریت Uninstall برای حذف برنامه هایی که توسط ویندوز Uninstall نمیشوند
- و …

download

mirror

mirror

mirror

size 4.1 mb

System Cleaner™ is a tool for restoring hard-drive space, cleaning up the history of your activities on your computer and keeping your system running like new. The program allows you to clean your drives from unnecessary and temporary files, including your browser cache, cookies, history, recent document list, temporary files, errant uninstall entries and more. It targets more than 100 file extensions, which enable it to scan and recognize most of the unnecessary files on your computer. You can choose to delete the files to the recycle bin or to a specified backup folder. In addition, System Cleaner includes a Windows Startup manager and also allows you to remove invalid uninstaller information from the registry as well as a restore wizard to undo the changes if needed.

Key Features:
• Restores your hard drive's performance, hard-drive space and protect your privacy by cleaning Internet history, cache, temporary files, Windows temp files, recent document list, find history, run history, *.CHK files, the recycle bin, additional garbage and much, much more.
• Scans dead shortcuts from your Start menu and Desktop. If it finds any shortcuts that point to files that do not exist, it will list them for you.
• Lets you delete or disable entries that automatically start on Windows startup. This pulls all entries from your Start Menu-Programs-Startup folder as well as from the registry.
• Define your own user defined items to remove (specified files or folders).
• Backup files to a ZIP file or proprietary file format. You can later restore individual files using the "Restore Wizard".
• Clean Directories and Internet Cache Files. Allows you to clean directories that usually have Temporary Files or cache files (Windows Temp Directory, Documents Folder, MS Internet Explorer Cache Directory and Netscape Cache Directory).
• Powerful file search. You can select to scan for files between a certain date, with some or all file attributes, with a certain size or with the contents of a file matching a user-defined text string.
• Remove files to Recycle Bin, zip them, move them to a folder or completely delete them!
• Scans multiple hard drives.
• Fixes system errors that slow your PC down and cause it to crash
• Speeds up your PC's execution of software programs
• Removes space-wasting temporary files and other unnecessary disk clutter
• Tunes up and optimizes the Windows Registry
• Erases all evidence of your computer and internet activity
• Makes your PC boot faster
• Makes your PC shutdown faster
• Fine-tunes all important Windows settings

Homepage: www.pointstone.com[ Comments()|| MASOUD , ] [Read More]